Storytelling یا داستان سرایی چه ویژگی هایی دارد
مقاله

هر آنچه باید در مورد Storytelling یا داستان سرایی بدانید

Storytelling یک فرآیند، روش یا تکنیک نیست بلکه یک هنر است و به خلاقیت، تصویرسازی، مهارت و تمرین نیاز دارد. Storytelling یا داستان سرایی موضوعی نیست که بتوانید در یک جلسه و پس از یک دوره، آن را درک کنید زیرا یک فرآیند آزمون و خطا است. این مفهوم بخش مهمی از موفقیت های کمپین های بازاریابی را تشکیل می دهد و برندهای مطرح را از مشاغل ساده و مشتریان وفادار را از خریدارانی که یک بار به سایت شما مراجعه می کنند، متمایز می نماید. داستان سرایی ابزاری فوق العاده ارزشمند است که می توانید آن را به مجموعه ابزارهای بازاریابی خود اضافه کنید. این مقاله به شما در کشف و درک Storytelling کمک خواهد کرد.

Storytelling یا داستان سرایی چیست؟