تفاوت برچسب های وردپرس
مقاله

آشنایی با برچسب های وردپرس

برچسب های وردپرس یکی از ابزارهای پیش فرض این CRM هستند که می توانید از آنها برای دسته بندی پست های وردپرس خود استفاده کنید. هر پست می‌تواند حاوی چندین برچسب باشد و بازدیدکنندگان می‌توانند روی یک برچسب کلیک کرده تا پست‌های مشابهی که همان برچسب را دارند، پیدا کنند.

برخلاف دسته‌بندی‌های وردپرس، برچسب‌ها کاملا اختیاری می باشند. یعنی شما آزاد هستید که برچسب های وردپرس را به پست خود اضافه نمایید یا یک مقاله را حتی بدون برچسب، منتشر کنید.

تفاوت برچسب های وردپرس و دسته‌های وردپرس

از لحاظ فنی، برچسب های وردپرس و دسته ها در زمره طبقه مطالب قرار می‌گیرند. طبقه بندی روشی برای گروه بندی موارد مختلفی است که با یکدیگر وجه مشترک دارند. هر پست وردپرس به یک دسته نیاز دارد، در حالی که برچسب ها اختیاری هستند، تفاوت اصلی بین برچسب ها و دسته ها در ادامه آورده شده است.