مزایای استفاده از انواع مختلف سیستم ذخیره سازی
مقاله

انواع مختلف سیستم ذخیره سازی (SAN,NAS,DAS)

اطلاعات ذخیره شده در نرم افزار‌ها، با ارزش‌ترین دارایی‌ آنها هستند. از این رو وجود سیستم‌های ذخیره سازی معتبر و کارآمد، بسیار ضروری است. نیاز روزافزون به نوآوری در فناوری‌های ذخیره سازی اطلاعات، موجب پدید آمدن راه حل‌های جدید برای ذخیره سازی داده‌ها می‌شوند. این روال‌ها جهت تامین نیاز کاربران عادی و سازمان‌ها به وجود می‌آیند. از انواع مختلف سیستم ذخیره سازی می‌توان Direct Attached Storage ،Network Attached Storage و Storage Area Network را نام برد.

Direct Attached Storage یا DAS چیست؟