بررسی انواع مختلف پروتکل های ایمیل
مقاله

بررسی انواع مختلف پروتکل های ایمیل

وقتی صحبت از اکانت های ایمیل به میان می آید، پروتکل های متعددی وجود دارد که در آن نقش دارند. اگر شما از نحوه عملکرد پروتکل های ایمیل ها اطلاع نداشته باشید، این امر می تواند بسیار گیج کننده باشد. هر یک از این پروتکل ها عملکردی متفاوت دارند. پروتکل های متداول عبارتند از: IMAP ، POP3 ، SMTP و Exchange. این موارد چند نوع پروتکل هستند که کاربران هنگام دسترسی به یک ایمیل با آنها روبرو می شوند. جزئیات پروتکل را می توان از طریق تنظیمات سرور مبتنی بر سرویس گیرنده ایمیل که مورد استفاده قرار می گیرد، پیدا کرد.