انواع هوش مصنوعی (AI)
مقاله

هر آنچه باید در مورد هوش مصنوعی (AI) بدانید

هوش مصنوعی (AI) به شبیه‌سازی هوش انسانی در ماشین‌ها اشاره دارد. این ماشین‌ها طوری برنامه‌ریزی شده‌اند که مانند انسان‌ها فکر کرده و اعمال آنها را تقلید کنند. همچنین این اصطلاح برای هر ماشینی که ویژگی‌های مرتبط با ذهن انسان مانند یادگیری و حل مسئله را دارد نیز به کار گرفته می‌شود.

ویژگی ایده آل هوش مصنوعی (AI)، توانایی آن در عملکرد منطقی و انجام اقداماتی است که بیشترین شانس را برای دستیابی به یک هدف خاص دارند. یکی از زیرمجموعه‌‌های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین (ML) است که به مفهوم زیر اشاره دارد: