دلایل تاثیر آدرس IP بر سئو و رتبه بندی سایت
مقاله

تاثیر آدرس IP بر سئو و رتبه بندی سایت و عوامل تاثیر گذار آن

منابع مختلف می‌گویند که آدرس IP سایت یکی از عوامل تعیین رتبه در گوگل است اما این ادعا چقدر صحت دارد؟ آیا تاثیر آدرس IP بر سئو و رتبه بندی سایت به میزانی می باشد که برای اقدامی انجام شود یا خیر؟؟
طبق ادعای برخی سایت‌های تحلیلی، گوگل از آدرس IP به عنوان فاکتوری برای رتبه بندی استفاده می‌کند. با این حال آیا آدرس IP می‌تواند در رتبه بندی سایت تاثیرگذار باشد؟

آدرس IP دقیقا چیست؟