7 نکته مهم و ضروری برای افزایش اعتماد کاربران به سایت شما
مقاله

7 نکته مهم و ضروری برای افزایش اعتماد کاربران به سایت شما

آیا به ظاهر سایت خود اهمیت زیادی می دهید؟

لطفا دوباره به این موضوع فکر کنید!

طبق تحقیقات انجام شده، کمتر از یک ثانیه طول می کشد تا هر بازدیدکننده درباره وب سایت شما نظر بدهد. اگر احساس خوبی نسبت به سایت شما داشته باشند به مرور سایت ادامه می دهند و در غیر اینصورت از سایت شما خارج خواهند شد.