7 نکته در نحوه نگارش ایمیل خوش آمد گویی کاربر پسند
مقاله

7 نکته در نحوه نگارش ایمیل خوش آمد گویی کاربر پسند

نامه های الکترونیکی خوش آمد گویی، نوعی از ایمیل های استقبال کننده هستند. به وسیله یک ایمیل خوش آمد گوئی که در ابتدای عضویت برای یوزرها ارسال می شود می توانید حس مثبت و رابطه دوستانه ای را با کاربر خود ایجاد نمایید. ایجاد تعامل با کاربر منجر خواهد شد تا در آینده کاربران را ترغیب نمایید تا با تهیه منابع آموزشی، فیلم ها یا برقراری تماس تلفنی، از محصول شما استفاده کنند