ابزارهای تجزیه و تحلیل ترکیب نرم افزاری و ویژگی های آنها
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

معرفی بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل ترکیب نرم‌ افزاری (SCA)

تجزیه و تحلیل ترکیب نرم‌ افزاری (SCA)، به سازمان‌ها در کنترل خطرات ناشی از نرم‌افزارهای متن باز کمک می کند. بیش از 90٪ از اپلیکیشن‌های مدرن از نرم‌افزارهای متن باز استفاده می‌ نمایند. با این حال، هر ساله آسیب پذیری های مربوط به نرم افزارهای متن باز افزایش یافته است. این امر سبب شد تا استفاده از ابزارهای SCA به یک موضوع مهم برای سازمان ها تبدیل گردد. ابزارهای تجزیه و تحلیل ترکیب نرم‌ افزاری، با شناسایی آسیب‌پذیری‌ها، لایسنس‌ها و مشکلات احتمالی کیفیت، به تیم‌های توسعه کمک می‌کنند تا مشکلات موجود در پروژه را رفع نمایند.