چرخه عمر توسعه نرم افزار ایمن چیست
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

معرفی چرخه عمر توسعه نرم افزار ایمن (SSDLC) و مزایای آن

افزایش فشار برای ارائه سریع‌تر نرم‌افزار جهت برآورده کردن نیازهای بازار، امنیت را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد. از آنجایی که مجرمان سایبری روش‌هایی برای سو استفاده از قطع ارتباط بین توسعه‌دهندگان و سیاست‌های امنیتی پیدا می‌کنند، شرکت‌ها "امنیت" را یک ضرورت می‌دانند.

مطالعات سال 2022 نشان می‌دهد که 68 درصد از شرکت‌ها به سمت امنیت حرکت کرده و توسعه‌دهندگان را مجبور می‌کنند تا اشتراک گذاری اطلاعات بین یکدیگر را در طول چرخه عمر توسعه نرم‌افزار، امن نگه دارند. تولید یک نرم‌افزار ایمن فراتر از امنیت است و در واقع یک فرآیند سیستماتیک الزامی برای توسعه می باشد که تیم‌ها را قادر می‌سازد تا به جدول زمانی خود برای توسعه نرم‌افزار پایبند باشند.