راهکارهای ایمن سازی سیستم نام دامنه یا DNS
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

اصول و روشهای ایمن سازی سیستم نام دامنه یا DNS

سیستم نام دامنه یا همان DNS، ارتباطات داخل شبکه را ممکن می سازد. سیستم DNS و عملکرد آن در دید عموم قرار ندارد اما زمانی که دچار مشکل گردد، اهمیت آن نمایان می شود. در واقع اگر سرویس DNS از بین برود، هیچ چیز در سطح اینترنت به درستی کار نخواهد کرد. این درجه از اهمیت سیستم DNS، تمامی متخصصان را مجاب می کند تا بهترین تمهیدات امنیتی را جهت ایمن سازی سیستم نام دامنه یا DNS پیاده سازی نمایند.