کاربردهای پست های منقضی شونده در وردپرس
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

20 روش برای استفاده از پست های منقضی شونده در وردپرس

وردپرس امکان زمانبندی انتشار پست ها را دارد اما با توجه به ماهیت محتوای شما، ممکن است بخواهید پس از رسیدن به هدف خود، به طور خودکار انتشار پست موردنظر را لغو کنید. در این مقاله به 21 روش برای بهبود محتوا و استراتژی بازاریابی با استفاده از پست های منقضی شونده در وردپرس، پرداخته می شود.