مقایسه روتر و فایروال و بررسی امنیت آنها
مقاله

مقایسه روتر و فایروال، دو جزء اساسی برای امنیت شبکه

در دنیای به هم پیوسته امروزی، امنیت شبکه از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجایی که مشاغل و افراد برای محافظت از داده های خود در برابر دسترسی غیرمجاز و تهدیدات احتمالی تلاش می کنند، دو جزء اساسی برای رفع مشکل وارد عمل می شوند که روتر و فایروال هستند. در حالی که هر دو عملکردی حیاتی را در امنیت شبکه دارند اما نقش ها و قابلیت های آنها متفاوت است. در این مقاله، مقایسه روتر و فایروال، پیچیدگی‌ها، تفاوت‌های آنها و همچنین اهمیت نظارت فایروال، مورد بررسی قرار می گیرد.