اهمیت طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

اصول طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر یا مراکز داده

طراحی اولیه یک دیتاسنتر یا مرکز داده بسیار مهم است. زیرا ظرفیت، کارایی، قابلیت اطمینان، هزینه های ساخت و ساز و همچنین عملیات را تعیین می کند. در طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر جدید، باید موارد متعددی در کنار یکدیگر قرار گیرند که برخی از آنها شامل الزامات IT، امکانات زیرساختی و تجهیزات می شوند.

همانطور که فناوری اطلاعات و معماری فناوری اطلاعات به تکامل خود ادامه می دهند، برخی از جنبه های طراحی مرکز داده می تواند چالش برانگیز شود. به عنوان مثال، پیشرفت در فناوری اطلاعات ممکن است منجر به تغییراتی در الزامات سیستم های تغذیه و خنک کننده گردد. برای اطمینان از اینکه دیتاسنتر شما امکان پاسخگویی به نیازهای آینده را دارد، یک طراحی اصولی ضروری است.