مقایسه بروزرسانی الگوریتم های گوگل
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

تاریخچه بروزرسانی الگوریتم های گوگل (بخش اول)

با بررسی تاریخچه بروزرسانی الگوریتم های گوگل (تغییرات مرتبط با سیستم رتبه‌بندی)، می توانید درک بهتری از تکامل موتورهای جستجو به دست آورید و سئوی خود را بهبود ببخشید.

بروزرسانی های 2023 تا 2020

در ادامه، آخرین بروزرسانی الگوریتم های گوگل به ترتیب زمانی معکوس، بررسی خواهند شد.

  • بروزرسانی آوریل 2023

هدف بروزرسانی در آوریل 2023، پاداش دادن به نظراتی می باشد که بر اساس تحقیق و تجربیات به دست آمده از یک محصول یا خدمات، ارائه شده است.