معرفی نرم افزار متن باز
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

22 نرم افزار متن باز عالی که تمام کارهای موردنیازتان را انجام می دهند

انواع نرم افزار متن باز، به صورت رایگان در دسترس است. این نرم افزار ها برای انجام انواع کارهای ساده و پیشرفته مانند شخصی، اداری، صنعتی، پزشکی و … قابل استفاده می باشند. نرم افزار خوب، پایه و اساس کاربرد هر رایانه شخصی می باشد اما بسیاری از برنامه‌های حرفه‌ای برای استفاده شخصی بسیار گران هستند. به همین دلیل افراد و شرکت های زیادی از انواع نرم افزار متن باز و رایگان استفاده می کنند. این نرم افزارها همراه با کد منبع خود به صورت رایگان در دسترس هستند.