بهترین ابزارهای رایگان هوش مصنوعی
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

ابزارهای رایگان هوش مصنوعی برای کاربردهای مختلف

عصر هوش مصنوعی فرا رسیده است. در سال های اخیر، هوش مصنوعی مولد پیشرفت های زیادی داشته و اکنون تقریباً برای همه، ابزارهای رایگان هوش مصنوعی در دسترس هستند. هوش مصنوعی مولد زیرمجموعه‌ای از یادگیری ماشین است که به مدل های هوش مصنوعی اشاره می کند و می تواند محتوای جدیدی مشابه داده هایی که تحت آنها آموزش دیده، ایجاد نماید. به عبارت دیگر، ابزارهای هوش مصنوعی مولد نه تنها بر اساس آموزش هایی که دیده اند پیش بینی کرده یا تصمیم می گیرند، بلکه خروجی هایی نیز ایجاد می کنند که می تواند شامل متن، تصویر، صدا، ویدئو و موارد دیگر باشد.

بسیاری از این ابزارهای قدرتمند به صورت رایگان در دسترس هستند. در ادامه، بهترین ابزارهای هوش مصنوعی رایگان معرفی می شوند.