معایب انسداد ربات های هوش مصنوعی
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

آیا انسداد یا عدم انسداد ربات های هوش مصنوعی در سئو تاثیرگذار است؟

ربات های هوش مصنوعی مانند GPTBot، CCBot و Google-Extended نقش مهمی در آموزش محتوا برای مدل های هوش مصنوعی دارند. این ربات ها سایت ها را جستجو نموده و داده ها را جمع آوری می کنند تا به توسعه و بهبود Large Language Model (مدل های زبان بزرگ) یا LLM و هوش مصنوعی کمک نمایند.