سطوح انطباق با PCI برای توسعه دهندگان
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

سطوح انطباق با PCI: راهنمای PCI Compliance برای توسعه دهندگان

توسعه دهندگان انطباق را دوست ندارند. به طور سنتی، انطباق توسط تیم‌های بررسی ریسک و امنیت اطلاعات رهبری می‌گردد. اجرای استانداردهای انطباق در سازمان‌ها، توسط مهندسان نرم‌افزار انجام نمی شود. بنابراین وقتی کلمات "انطباق با PCI" به گوش می‌رسد، در ذهن بسیاری از توسعه‌دهندگان، محدودیت‌ها، تنگناها و تغییرات شدید در روال کاری آنها که بر بهره‌وری تأثیر می‌گذارد، تداعی می‌شود.