جلوگیری از حمله هکرها به سایت های درمانی
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

هدف از حمله هکرها به سایت های درمانی چیست؟

با گسترش و توسعه تهدیدات سایبری، حمله هکرها به سایت های درمانی افزایش یافته است. متاسفانه، این صنعت به‌طور فزاینده‌ای در معرض این حملات قرار می‌گیرد. همزمان، حملات باج‌افزار نیز در حال وخیم‌تر شدن هستند، به‌طوری که FBI گزارش داده که در سال ۲۰۲۲، حوزه خدمات درمانی بیش از هر حوزه دیگری از حملات باج‌افزار رنج برده است.