مواردیکه باعث به خطر افتادن امنیت شبکه می شود
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

20 روش برای حفظ امنیت شبکه (بخش دوم)

در بخش اول مقاله، 11 روش برای حفظ امنیت شبکه معرفی شد که جهت جلوگیری از دسترسی به داده های حساس سازمان و شرکت شما، کمک می کند. در ادامه نکات و روش های بیشتری ذکر خواهد شد.

12. امنیت ابری

با گسترش ارائه خدمات در فضای ابری، استفاده از امنیت ابری بسیار اهمیت پیدا کرده است. این روش های امنیتی با ابزارهای ارائه شده توسط ابر متفاوت می باشند. امنیت ابری به معنای محافظت از خود ابر برای اجرای ایمن برنامه ها، پردازش تراکنش ها و ذخیره داده ها است.