کاربرد DSPM
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

DSPM چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

سازمان‌هایی که از سیستم‌ها و اپلیکیشن های اطلاعاتی استفاده می‌کنند، باید رویکردی امن و محافظت‌شده در جمع‌آوری، پردازش و ارائه داده‌ها داشته باشند تا ارزش اقتصادی و کاربردی داده‌ها حفظ گردد. سرقت غیرمجاز داده‌ها می‌تواند باعث خسارات و زیان‌های مالی قابل توجهی شود. بنابراین شرکت ها باید داده‌ها را به عنوان منبعی ارزشمند، مدیریت و محافظت نمایند تا از آسیب‌پذیری‌های امنیتی جلوگیری به عمل آید و سودآوری شرکت حفظ گردد.