شاخص کلیدی عملکرد یا KPI چیست؟
مقاله

شاخص کلیدی عملکرد یا KPI چیست؟

تعریف شاخص کلیدی عملکرد (KPI):

شاخص کلیدی عملکرد یک مقدار قابل اندازه گیری است که نشان می دهد تا چه میزان یک شرکت در دستیابی به اهداف کلیدی کسب و کار خود موفق عمل نموده است. سازمان ها از KPI ها در چندین سطح استفاده می کنند تا موفقیت خود را در رسیدن به اهدافشان ارزیابی کنند. KPI های سطح بالا معمولا روی عملکرد کلی مشاغل متمرکز هستند، در حالی که KPI های سطح پایین ممکن است روی فرآیندهای بخش هایی از جمله فروش، بازاریابی، منابع انسانی، پشتیبانی و سایر موارد متمرکز شوند.