13 راهکار مهم برای تمرکز در هنگام کار از خانه
مقاله

13 راهکار مهم برای تمرکز در هنگام کار از خانه

کار از خانه و دورکاری بخشی از زندگی تعداد زیادی از کارمندان شده است. تأمین برق لپ تاپ برای انجام وظایف، بررسی اینترنت خانه، ایجاد یک میزکار مناسب و … از اولویت های دورکاری است.

وقتی در منزل شخصی خود هستید، حالات و رفتارهای که از خود نشان می دهید در مقایسه با محل کار کاملا متفاوت است. وقتی در خانه هستید و قصد دارید دورکاری انجام دهید، تنظیم برنامه ها و کارهایی که باید انجام شود، آسان نحواهد بود. در هنگام دورکاری می بایست رفتارها و کارهای روزمره ای که در خانه انجام می دادید را کنار بگذارید، بازی کردن با سگ و سایر حیواناتی که در خانه نگه داری می کنید، فیلم دیدن، موسیقی گوش دادن و کارهایی از این دست، تمرکز شما را کم می کند.