بررسی ترندهای جهان در سال 2020
مقاله

بررسی ترندهای جهان در سال 2020

از اول ژانویه، جهان یک دهه جدید را آغاز کرد و انتظارات زیادی برای سال پیش رو داشت. 2020 به مراتب بیشتر از حد انتظار چالش برانگیز بوده است. مردم در سراسر جهان برای یافتن پاسخ، آرامش و راهنمایی برای آنچه در آینده اتفاق می افتد، به مکان مورد علاقه خود - اینترنت - روی آورده اند.

گرچه ویروس کرونا ذهن تمام مردم در سرتاسر جهان را به خود مشغول کرده است، اما مسائلی مانند برابری اجتماعی، غلبه بر بلایای طبیعی، انتخابات آمریکا و ... ثابت می کند چنین نیست و امسال موضوعات مختلفی باعث ترند شدن در اینترنت شده است.