Dwell Time چیست و چرا اهمیت دارد؟
مقاله

Dwell Time چیست و چرا اهمیت دارد؟

همانطور که میدانید سئو در موفقیت وب سایت اهمیت بسیار زیادی دارد و نمی توان آن را انکار کرد. مسلما هزینه کردن در زمینه سئو کار هوشمندانه ای است. حال چگونه می توانید مطمئن شوید که این کار را به درستی انجام می دهید؟ در پاسخ می توان بیان داشت که معیار های سئو می توانند به شما کمک کنند. با استفاده از آنها شما می توانید متوجه شوید که چه مسیری را درست یا غلط می روید. گفته شده است که گوگل بیش از 200 فاکتور را برای رتبه بندی سایت ها در نظر می گیرد. اما فهمیدن اینکه کدام فاکتور ها اهمیت بیشتری دارند کار سختی است. Dwell time یکی از فاکتور هایی است که در زمان آنالیز کردن معیار های سئوی سایتتان، نیاز به بررسی دارد.