Honeypot چیست و در امنیت شبکه چه نقشی دارد؟
مقاله

Honeypot چیست و در امنیت شبکه چه نقشی دارد؟

آیا استفاده از honeypots برای دعوت مهاجمان به شبکه باعث افزایش امنیت سازمان شما می شود؟

تا به حال فکر کرده اید که آیا راهی وجود دارد که بتواند برتری نسبت به هکرها داشته و آنها را به دام بیاندازد؟ مطمئناً راهکارهایی وجود دارد و هانی پات ها در امنیت شبکه طعمه مناسبی را برای هکرها ایجاد می کنند. Honeypot چیزی است که می توانید برای جلب توجه مجرمان اینترنتی در حمله به آنچه که آنها فکر می کنند (به شبکه یک سازمان واقعی) مورد استفاده قرار گیرد. اما این فقط یک تله است تا بتوانید مهاجمان را شناسایی کنید.