دامنه در بازاریابی آنلاین چقدر مهم است؟
مقاله

دامنه در بازاریابی آنلاین چقدر مهم است؟

یک نام دامنه خوب در هنگام بازاریابی و موفقیت کسب و کار بسیار مفید است و می تواند برند شما را در ذهن کاربران و مردم ماندگار کند. در ادامه به بررسی اهمیت یک نام دامنه خوب برای بازاریابی آنلاین و آفلاین و نحوه استفاده از چندین نام دامنه برای بازدهی بهتر سرمایه گذاری و بازگشت هزینه های تبلیغات پرداخته می شود.