نحوه بررسی تاریخچه دامنه قبل از خرید آن
مقاله

نحوه بررسی تاریخچه دامنه قبل از خرید آن

هر زمان تصمیم به خرید یک دامنه خوب برای شرکت خود دارید و دامنه مدنظر فعال و در دسترس بوده یا در حال مذاکره بر روی قیمت دامنه هستید، نیاز است به نکاتی که در این مقاله ذکر می گردد، توجه نمایید.

قبل از اینکه معامله خرید دامنه را نهایی کنید باید تصمیم خود در مورد نام دامنه را گرفته و با دقت کافی آن را انتخاب نموده باشید زیرا تغییر دامنه در اواسط کار توصیه نمی گردد و بهتر است در ابتدا یک دامنه مطمئن انتخاب نمایید.

باید مطمئن شوید که این دامنه مشکلی از قبل ندارد و در آینده در کسب و کار شما تاثیر منفی نخواهد داشت.

همانطور که در هنگام خرید خانه یا ماشین نکات بسیاری را مد نظر قرار می دهید، در نظر داشته باشید که تاریخچه دامنه می تواند در آینده کسب و کار شما بسیار تاثیر بگذارد.