کلمات کلیدی Long Tail (طولانی) چیست؟ چگونه می توان از کلمات کلیدی Long Tail استفاده کرد؟
مقاله

کلمات کلیدی Long Tail (طولانی) چیست؟ چگونه می توان از کلمات کلیدی Long Tail استفاده کرد؟

کلمات کلیدی طولانی یا Long tail که به عنوان کلمات کلیدی long tail focus نیز شناخته می شوند، یک استراتژی عالی برای بهینه سازی موتور جستجو (SEO) هستند. به دلیل بازار بسیار رقابتی، رتبه بندی با کلمات کلیدی کوتاه دشوار است. بنابراین کلمه کلیدی شما باید کمی طولانی تر و نزدیک به هدف موردنظر شما باشد. در این مقاله، جزئیات اساسی درباره کلمات کلیدی با تمرکز بر long tail focus keywords ارائه خواهد شد. پس از خواندن این مقاله، می توانید کلمات کلیدی long tail را تعریف کرده و اهمیت آنها را درک کنید.