تغییرات در کلمات کلیدی Google Ads و تاثیرات آن
مقاله

تغییرات در کلمات کلیدی Google Ads و تاثیرات آن

آیا از تبلیغات گوگل به منظور پیدا کردن مشتریان جدید برای کسب و کار خود استفاده می کنید؟

اگر همینطور است لازم است در مورد تغییراتی که گوگل در کلمات کلیدی خود انجام می دهد بیشتر بدانید. تغییراتی که می تواند بر هزینه تبلیغات و مشتریانی که از این طریق با شما آشنا می شوند تاثیرگذار باشد. برای انجام تبلیغات گوگل نیاز است که علاوه بر انتخاب و تعیین کلمات کلیدی هدف، نوع کلمات کلیدی خود را نیز مشخص نمایید.

به طور کلی 4 نوع  از مهم ترین کلمات کلیدی در تبلیغات گوگل به شرح زیر است: