نحوه تغییر پروتکل IMAP به POP3 از طریق Outlook
مقاله

نحوه تغییر پروتکل IMAP به POP3 از طریق Outlook

اگر پس از راه اندازی مجدد رایانه و پیکربندی Outlook، حساب ایمیل شما تحت پروتکل IMAP تنظیم شد، اما به دلیل در دسترس نبودن برخی ویژگی ها برای IMAP، ترجیح می دهید دوباره آن را به صورت یک حساب POP3 تنظیم کنید، این مقاله به شما کمک خواهد کرد.

تنظیمات خودکار Outlook ابتدا سعی می کند، حساب ایمیل شما را تحت پروتکل IMAP پیکربندی کند. بنابراین حتی اگر صندوق ایمیل شما از هر دو پروتکل IMAP و POP3 پشتیبانی کند، ایمیل شما به عنوان یک حساب IMAP پیکربندی خواهد شد.