معرفی IPsec (پروتکل امنیت اینترنت)
مقاله

معرفی IPsec (پروتکل امنیت اینترنت)

IPsec یا Internet Protocol Security مجموعه ای از پروتکل ها و الگوریتم ها برای ایمن سازی داده هایی است که از طریق اینترنت یا هر شبکه عمومی منتقل می شوند. گروه IETF، پروتکل های IPsec را در اواسط دهه 1990 توسعه داد تا امنیت لایه IP را از طریق احراز هویت و رمزگذاری IP network packets فراهم کند.