google discover چیست ؟
مقاله

google discover چیست ؟

گوگل دیسکاور نرخ کلیک بالایی دارد و می تواند ترافیک قابل توجهی برای سایت شما ایجاد کند. اولین باری که نتیجه ورود کاربران به سایت تان از طریق گوگل دیسکاور را مشاهده نمایید، تمایل پیدا می کنید که همیشه از این سرویس استفاده کنید. در ادامه نکات مفیدی برای افزایش بازدید کسب و کار های کوچک، از طریق گوگل دیسکاور مطرح شده است.