چگونه می توان خطای "آیا مطمئنید که می خواهید این کار را انجام دهید؟" را در وردپرس برطرف کرد؟
مقاله

چگونه می توان خطای "آیا مطمئنید که می خواهید این کار را انجام دهید؟" را در وردپرس برطرف کرد؟

هر چند وقت یکبار ممکن است با خطاهای وردپرس مانند "خطا در برقراری ارتباط با پایگاه داده" یا "خطای پر شدن مموری" مواجه شوید. نمایش این خطاها تا حدودی مفید است زیرا دقیقاً به شما می گویند مشکل از کجاست. از سوی دیگر، خطاهای غیر مفیدی مانند "آیا مطمئنید که می خواهید این کار را انجام دهید؟" وجود دارد. عوامل زیادی می تواند منجر به این خطا شود. به همین دلیل وردپرس قادر به ارائه هیچ اطلاعاتی در جهت راهنمایی برای رفع آن نیست.

در این مقاله، نحوه بررسی و رفع خطای "آیا مطمئنید که می خواهید این کار را انجام دهید؟" در وردپرس به شما نشان داده خواهد شد.