کتابخوانی و ایده راه اندازی فروشگاه اینترنتی کتاب
مقاله

کتابخوانی و ایده راه اندازی فروشگاه اینترنتی کتاب

کتابخوانی یکی از ستون های اصلی فرهنگ یک جامعه است. لذا به مناسبت 24 آبان، روز کتابخوانی و کتابدار، در این مقاله تلاش شده است تا اهمیت بالا بردن سرانه مطالعه در زندگی شخصی توضیح داده شود و همچنین در راستای رواج فعالیت های اینترنتی و مجازی، نحوه راه اندازی یک فروشگاه یا وب سایت اینترنتی در خصوص فروش کتاب تشریح گردد. باشد که اقدامات نسل امروز، زمینه ساز رشد فرهنگی جوانانِ آینده ساز گردد.