نحوه ایجاد اهداف (Goals) در Google Analytics
مقاله

نحوه ایجاد اهداف (Goals) در Google Analytics

اگر به صورت روزانه از Google Analytics استفاده نمی کنید، بررسی عملکرد وب سایت می تواند برایتان بسیار دشوار باشد زیرا گزارش ها بسیار زیاد هستند و روش های متعددی برای بررسی آنها وجود دارد که در مدت زمان اندک نمی توانید تمامی آنها را یاد بگیرید. ضمن اینکه تنظیم اهداف، یکی از مهم ترین معیار های تجارت است که می توانید آنها را تحت نظر داشته باشید. این اهداف شامل اقداماتی که تمایل دارید کاربران در سایتتان انجام دهند و KPI نهایی که در طرح سنجش خود تعریف می کنید، می شود.

اهداف معیار هایی هستند که بسیار اهمیت دارند زیرا به رشد تجارت شما کمک می کنند اما چگونه؟ اهداف به شما کمک می کنند تا راهکار های جذب مشتری را راحت، سریع و دقیق پیگیری کنید. برای مثال اهداف می توانند تعداد کاربرانی که از طریق فرم تماس شما ثبت نام کرده اند را به همراه conversion rate (نرخ تبدیل) آن فرم به شما نشان دهند. در ادامه توضیحاتی در مورد معنی اصطلاحات conversion، conversion rate و conversion goal ارائه شده است: