موتورهای جستجوی تصویر
مقاله

موتورهای جستجوی تصویر

پیدا کردن تصویر مدنظرتان در اینترنت گاهی اوقات می تواند دشوار باشد. لازم است تا از کلمه کلیدی مناسبی استفاده کنید. در این شرایط  یک موتور جستجوی تصویر می تواند به شما کمک کند.

بدون موتورهای جستجوی تصویر، برای پیدا کردن یک عکس ممکن است مجبور باشید  صدها عکس مشابه را مرور نمایید. حتی ممکن است عکسی را مشاهده کرده و نتوانید به آن دسترسی داشته باشید.

خوشبختانه، موتورهای جستجوی تصویر برای آسان‌تر کردن کاوش در اینترنت به وجود آمده اند. افراد  می توانند آنچه را که به دنبال آن هستند از طریق موتورهای جستجوی تصویر یا جستجو براساس تصویر پیدا کنند.

در این مقاله، مواردی را که باید در مورد موتورهای جستجوی تصویر و جستجو براساس تصویر بدانید، توضیح داده شده است.