کور وب وایتال (Core Web Vitals) چیست؟
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

کور وب وایتال (Core Web Vitals) چیست؟

Core Web Vitals (کور وب وایتال) مجموعه‌ای از معیارهای استاندارد شده توسط Google هستند که کمک می کنند تا توسعه‌دهندگان، تجربه کاربران در یک صفحه وب را درک کنند. در حالی که کور وب وایتال (Core Web Vitals) برای توسعه دهندگان ایجاد شده اما می تواند توسط همه مدیران وب سایت مورد استفاده قرار گیرد زیرا تجربه واقعی کاربر در یک صفحه را تجزیه و تحلیل می کند.

کور وب وایتال (Core Web Vitals) معیاری را برای سه حوزه اصلی تجربه کاربر (User Experience) تعریف کرده است، از جمله:

  • نحوه لود صفحه (Loading)
  • سهولت تعامل (Interactivity)
  • ثبات بصری یک صفحه از دیدگاه کاربر (Visual Stability)

هر یک از این معیارهای کور وب وایتال، دیدگاه خاص خود را در مورد عناصر مختلف ارائه می دهند که بر نحوه تعامل و ارتباط کاربران با یک وب سایت تأثیر می گذارد. در حالی که توسعه‌دهندگان باید « تجربه کاربر UX » را به صورت کلی در نظر بگیرند، این معیارهای مستقل در تجزیه متغیرهای مختلف به قطعات کوچک‌تر کمک می‌کنند تا صاحبان سایت بتوانند مشکلات فنی را در وب‌سایت خود شناسایی و برطرف نمایند.