تفاوت بازاریابی مجدد و هدف گذاری مجدد
مقاله

تفاوت بازاریابی مجدد و هدف گذاری مجدد

بسیاری از تبلیغ کنندگان PPC (پرداخت به ازای هر کلیک) از اصطلاحات بازاریابی مجدد (Remarketing) و هدف گذاری مجدد (Retargeting) به جای یکدیگر استفاده می کنند. با این حال، این دو استراتژی متمایز هستند و اگر بخواهید از هر دو به طور موثر استفاده کنید، درک تفاوت آن ها بسیار مهم است. در حالی که شباهت هایی نیز با یکدیگر دارند اما بازاریابی مجدد و هدف گذاری مجدد به طور سنتی از کانال های مختلفی برای جذب کاربران استفاده می کنند.

هنگام طراحی استراتژی های بازاریابی برای بازگرداندن مشتریان قدیمی و علاقه مند به کسب و کار شما، ممکن است بین انتخاب هدف گذاری مجدد یا بازاریابی مجدد با مشکل روبرو شوید و نیاز به مقایسه این دو داشته باشید. هر دو متد مورد بحث، روش هایی موثر برای جذب مجدد مشتریانی هستند که از قبل به برند شما علاقه نشان داده اند. با این حال، این دو استراتژی با یکدیگر همپوشانی داشته و تفاوت‌هایی کلیدی نیز در تاکتیک‌های مورد استفاده این دو روش برای هدایت مشتریان به سمت خرید از شما، وجود دارد.