15 نکته آسان برای امنیت سرور cPanel
مقاله

15 نکته آسان برای امنیت سرور cPanel

امنیت سرور موضوعی پیچیده و چند وجهی است که درک مفاهیم و تسلط کافی بر آن ممکن است زمانبر باشد. جهت جلوگیری از حملات لازم است تا مدیران سرور اقدامات متفاوتی را انجام دهند. در این مقاله تلاش شده است تا اقدامات امنیتی از جوانب مختلف بررسی گردد. در همین راستا 15 راهکار آسان برای بهبود امنیت سرور پیشنهاد شده است.