هوش مصنوعی لامدا (LaMDA) گوگل چیست و چرا مهندسان گوگل آن را دارای قدرت درک می دانند؟
مقاله

هوش مصنوعی لامدا (LaMDA) گوگل چیست و چرا مهندسان گوگل آن را دارای قدرت درک می دانند؟

یک مهندس ارشد در گوگل، ادعا کرده است که هوش مصنوعی لامدا (LaMDA) این شرکت دارای قدرت درک می باشد. این نکته چه نگران‌کننده باشد و چه هیجان‌انگیز، ادعایی جسورانه بوده و حتی اگر کاملاً درست باشد، شاید اثبات آن سخت باشد.

LaMDA چیست؟

LaMDA مخفف عبارت Language Model for Dialog Application می باشد. به زبان ساده تر، یک مدل یادگیری ماشینی زبان بوده که به طور خاص برای ایجاد گفتگوی طبیعی طراحی شده است. روش های یادگیری ماشینی، به رایانه ها این اجازه را می دهد تا الگوها و روابط موجود در داده ها را کشف کنند. به عنوان مثال، می توانید یک الگوریتم یادگیری ماشین مانند GPT-3 را توسط آثار شکسپیر آموزش دهید تا متونی تولید کند که مانند آثار او باشند.

Sundar Pichai (مدیر عامل گوگل) در مصاحبه ای با Yahoo Finance، مدل لمدا (LaMDA) را سیستمی متفاوت توصیف کرده، زیرا به طور خاص برای گفتگو آموزش دیده است. این مدل به سیستم‌های Google این امکان را می دهد تا با انسان ها گفتگویی بدون وقفه داشته باشد.