تفاوت های پلتفرم GitLab و GitHub
مقاله

بررسی و مقایسه پلتفرم GitLab و GitHub

وقتی صحبت از پلتفرم GitLab و GitHub می شود، به این سوال خواهید رسید که در سال 2022، بهترین پلتفرم برنامه نویسی برای تیم شما، کدام یک از این دو مورد می باشد؟

پلتفرم GitLab و GitHub هر دو پلتفرم های برنامه نویسی هستند که روی سیستم متن باز Git جهت کنترل نسخه توزیع شده، تمرکز دارند. 87.2 درصد از توسعه دهندگانی که مورد بررسی قرار گرفته اند، برای کنترل نسخه، همکاری و پیشرفت روان تر، به Git متکی هستند. Git به ابزاری اساسی برای توسعه دهندگان در استارتاپ ها، شرکت ها و حتی پست های دولتی تبدیل شده است. به همین دلیل انتخاب ابزار مناسب برای تیم شما، بسیار مهم خواهد بود.