بررسی سایت در پلتفرم Google Analytics
مقاله

تحلیل و بررسی 8 معیار سنجش سایت در پلتفرم Google Analytics

هر ماه تعداد زیادی از کاربران در ایالات متحده، کلمه "Google Analytics Help" (راهنمای پلتفرم Google Analytics) را در گوگل جستجو می کنند. موضوع فوق نشان دهنده این نیست که آنها در مورد این ابزار اطلاعی ندارند. پلتفرم Google Analytics حتی برای سئوکاران با تجربه نیز پیچیده می باشد. برای مبتدیان نیز این پیچیدگی کافی است تا آنها را از ادامه کار با گوگل آنالیتیکس، منصرف کند.

عدم استفاده از پلتفرم Google Analytics به دلیل پیچیدگی آن، اشتباه است. با شاخص های مناسب گوگل آنالیتیکس، مانند تعداد کاربران یا میانگین مدت سشن، می توانید تعیین کنید که چه بخشی در وب سایت شما به درستی کار کرده یا کار نمی کند. می توانید موارد بیشتری را نیز در گوگل آنالیتیکس بررسی نمایید و به شاخص ها مولفه هایی اضافه نمایید تا پاسخ برخی از سوالات خود را به دست آورید. مانند اینکه کدام منبع ترافیک، برای کسب و کار شما ارزشمندتر است؟ یا کدام صفحات، بیشترین فروش را دارند؟ سپس می‌توانید تغییراتی را بر اساس این داده‌ها برای بهبود تجربه کاربر و نرخ تبدیل، ایجاد کنید.