اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی چیست؟
مقاله

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی چیست؟

کاربران سایت ها حق دارند تا نگران خرید های اینترنتی خود باشند و به این موضوع فکر کنند که مبادا سرشان کلاه برود. آنها باید از بابت خرید از سایت ها خیالشان راحت بوده و در مورد آن دو دل نباشند.

در ایران یک موضوع قابل اطمینان مهم برای کاربران داشتن نماد الکترونیک یا اینماد برای سایتی است که می خواهند از آن خرید انجام دهند. مراحل دریافت نماد الکترونیک بسیار ساده است و لزومی ندارد برای آموزش دریافت آن مبلغی پرداخت نمایید.