معرفی قانون DMCA برای حذف محتوا
مقاله

حذف محتوا از طریق قانون DMCA و مواردی که باید بدانید

مالک اصلی محتوای منتشر شده در فضای وب (سایت یا پلتفرم خاص)، از طریق قانون DMCA می تواند اقدام به حذف آن محتوا کند. در واقع DMCA Takedown از سری قوانین مطرح و پذیرفته شده در بستر وب می باشد که ارائه دهندگان خدمات وب (ISP) و مدیران وب سایت ها از آن پیروی می کنند. 

هرگاه شخصی بدون اجازه مالک، اقدام به نشر محتوای مرتبط با آن کند، این امکان برای صاحبان اصلی (شخص یا شرکت) محتوای منتشر شده وجود دارد که از طریق قانون DMCA، علیه ارائه دهندگان خدمات اینترنت (ISP) یا مدیر وب سایت، شکایت کنند.

نکته : اگر چه DMCA یک قانون کپی رایت در ایالات متحده است اما این بدان معنا نیست که مالک اصلی محتوا، هرگونه شکایتی را بتواند از طریق قانون DMCA مطرح کند. در واقع مدیر سایت می تواند به سازمان مربوطه درخواست لغو شکایت را نیز ارسال نماید. به عبارت ساده تر، هرگاه مالک اصلی محتوایی بودید یا اگر در عکس و ویدیویی به عنوان سوژه حضور داشتید، از طریق قانون DMCA می توانید محتوای منتشر شده را پاک نمایید.