تفاوت IDS و IPS برای سیستم تشخیص نفوذ
مقاله

آشنایی با IDS و IPS

بحث امنیت یکی از اجزای جدا نشدنی سیستم های اطلاعاتی می باشد. این مقاله در خصوص دو تکنولوژی برای افزایش امنیت شبکه و سیستم های تشخیص نفوذ صحبت خواهد نمود و تفاوت IDS و IPS به طور کامل بررسی خواهد شد.

  • (IDS (Intrusion Detection System : سیستم تشخیص نفوذ (ids)، بسته های ارسالی به شبکه را تجزیه و تحلیل می کند و در صورت مشاهده مورد مشکوک، هشدارهای لازم را برای مدیر شبکه ارسال می کند.