بررسی عملیات افزونگی داده یا Data Redundancy
مقاله

عملیات افزونگی داده یا Data Redundancy چیست؟

افزونگی داده یا Data Redundancy به عمل نگهداری اطلاعات در دو یا چند بخش از یک دیتابیس و فضای ذخیره سازی، اطلاق می گردد. این تکنیک تضمین می کند که اگر داده های اصلی شرکت یا سازمانی به دلایل مختلف دچار نقص شوند، امکان دستیابی و بازیابی اطلاعات از دست رفته، وجود داشته باشد. این تکنیک در زمینه هایی چون دیتابیس، حافظه کامپیوتر و سیستم های ذخیره سازی، کاربرد دارد.