اهمبت بروزرسانی محتوای قدیمی وب سایت
مقاله

چرا و چگونه باید محتوای قدیمی وب سایت را بروز نمود؟

هرگاه یک کاربر متوجه شود که محتوای وبلاگ شما، آموزش ویدیویی یا توضیحات محصول حاوی اطلاعات منسوخ است، اعتماد خود را به سایت شما از دست می دهد و بعد از چند ثانیه این سایت رقیب است که میزبان کاربرانی که از سایت شما خارج شده اند، می شود. محتوای وبلاگ خود را به طور مرتب بروز نمایید تا اطلاعات منتشر شده برای مخاطبان هدف شما مفید باشند. در این مقاله، به بررسی روش های گوناگون تشخیص قدیمی بودن محتوا و چگونگی بروزرسانی محتوای قدیمی وب سایت پرداخته می شود.