آشنایی با پادکست و نحوه عملکرد آن
مقاله

آشنایی با پادکست و نحوه عملکرد آن

اصطلاح پادکست در سال 2004 توسط Ben Hammersly  در مقاله ای در روزنامه "گاردین" منتشر شد.

Podcasting در حقیقت در سال 2004 ساخته شد، هنگامی که Adam Curry( توسعه دهنده نرم افزار Dave Winer) ، برنامه ای به نام iPodder را کدگذاری کرد، که به آنها این امکان را می داد تا پخشهای رادیویی اینترنتی را در iPod های خود دانلود کنند.